Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation

Hvad skal erhvervslivet i kommunen leve af i 2030?

Erhvervslivet er grundlaget for beskæftigelse og bosættelse i Helsingør Kommune, og er i dag karakteriseret ved mange små- og mellemstore virksomheder, herunder iværksættere. Hvis erhvervslivet skal være et bærende element i Vision 2030 – hvad karakteriserer så en fremtid, hvor erhvervslivet er centralt for Helsingør Kommune, og hvad er mulige veje derhen?

Spørgsmål til debatten på Folkemødet den 23. februar

  • Iværksættere og små- og mellemstore virksomheder – hvordan får vi dem til at vokse?
    Hvert år skyder mere end 400 nye virksomheder op i Helsingør Kommune, og over 3/4 af virksomhederne er fortsat aktive efter tre år. Det vidner om, at der er et godt iværksættermiljø i Helsingør Kommune. Men hvordan ser fremtiden ud for vores iværksættere og små- og mellemstore virksomheder ud om 10 år med blandt andet en fortsat stigende international konkurrence i sigte? Og hvor skal Helsingør Kommune bidrage til at hjælpe virksomhederne med at klare sig i denne konkurrence?

  • Turisme og oplevelsesøkonomi – hvordan realiserer vi det fulde potentiale i Helsingør Kommune?Turismeudviklingen i Helsingør Kommune er kendetegnet ved en markant stigning i antallet af turister de seneste år både i forhold til overnattende gæster samt besøgende på museer. Den positive udvikling skal ses i lyset af, at Helsingør Kommune har ført en målrettet kultur- og turismepolitik, som blandt andet har til formål at tiltrække flere turister til kommunen. Spørgsmålet er, hvad der skal til for at fastholde og udbygge den positive udvikling frem mod 2030. Hør paneldebattørernes bud på, hvad den fremtidige besøgende efterspørger, og hvad skal Helsingør Kommune som destination tilbyde for at begå sig i den internationale konkurrence.

 Vend tilbage til forsiden og giv os dine gode ideer