Kultur

Hvilke potentialer kan en fortsat satsning på kulturområdet føre med sig for Helsingør Kommune?

Helsingør har en unik kulturarv med Kronborg og den historiske bymidte, globalt udsyn, et stærkt frivillig- og foreningsmiljø og både større og mindre events, der har rod i områdets autentiske fortællinger. Helsingør Kommune har i de sidste 10 år investeret massivt i kulturområdet. Kulturhavnen er vokset ud af den gamle industrihavn og har sat Helsingør på landkortet som en kulturby, både nationalt og internationalt. Investeringerne har givet kommunen et nyt image og bidraget til et stigende antal turister lægger vejen forbi, og at mange nye borgere bosætter sig her. I Helsingør Kommune er kultur blevet en driver for investeringer, innovation og en ny identitet. Hvordan skal Helsingør Kommune udnytte sin styrkeposition og bygge videre på succesen?

Spørgsmål til folkemødet den 23. februar

  • Kultur som vækstdriver:
    I 2030 har Helsingør et endnu stærkere kultur-image både nationalt og internationalt – og det tiltrækker besøgende, nye kreative opstarts-virksomheder og investeringer til det lokale erhvervsliv. Hvilke nye skridt skal der tages for at realisere dette visionsbillede? Hvordan kan vi udfolde kultur-turimen i endnu højere grad? Kan Helsingør etablere sig som et internationalt krydsfelt mellem kunst, kultur, forskning og teknologi?

  • Kultur skaber identitet og fællesskab:
    Hvilken rolle spiller kulturen for vores identitet i 2030? Og hvordan når kulturen ud til alle dele af befolkningen? Kultur og kulturelle fællesskaber bygger broer mellem mennesker og skaber sammenhængskraft i lokalsamfundets by- og boligområder. Hvordan kan kulturen i endnu højere grad bidrage til velfærd og sammenhængskraft i lokalsamfundet?