Livskvalitet og fælleskaber

Hvordan ser en fremtid ud, hvor alle har høj livskvalitet, føler sig trygge og bidrager til fællesskabet?

Mental og fysisk sundhed og trivsel er vigtigt for alle mennesker – uanset alder – gennem hele livet. Flere og flere mennesker får det dog psykisk dårligt, falder ud af fællesskaberne og føler sig ensomme. Hvis Helsingør Kommune skal være et sted, hvor livskvalitet og styrkede fællesskaber er hovedoverskriften for udviklingen frem mod år 2030 – hvad skal vi så have mere af? Hvad skal kommunen gøre, og hvad skal borgene gøre?

Spørgsmål til debatterne på Folkemødet den 23. februar

 • Helsingør Kommune som Danmarks lykkeligste hjørne:
  Hvis Helsingør Kommune skal være Danmarks lykkeligste hjørne i år 2030, hvad skal vi så blive bedre til, og hvad er borgernes, erhvervslivets og kommunens rolle? En sundhedsforsker og en lokal entreprenør kommer med deres bud på, hvordan vi skaber bedre rammer for et lykkeligt liv og høj livskvalitet i Helsingør Kommune.

 • Fællesskaber som rummer og løfter alle borgere i kommunen:
  Flere og flere af os opsøger professionel hjælp til at håndtere livskriser og fordi vi har svært ved at finde fodfæste i hverdagen. Men ifølge oplægsholder Klavs Serup er den professionelle hjælp ikke vejen til at leve et godt hverdagsliv. Vi skal i stedet styrkes i sammen at finde svar på hvad vi har brug for. Vær med til at sætte ord på hvad der er brug for i Helsingør, for at vi kan have et godt hverdagsliv sammen.

 • "Jeg burde være i fængsel eller død” - Kulturen som kit i et rummeligt fællesskab, hvor alle mennesker kan bidrage:
  Den anerkendte komponist, pianist og maler Carsten Dahls egne erfaringer med udsathed og psykiske lidelser er en bærende drivkraft i hans musik og kunst. Med udgangspunkt i sine malerier fortæller Carsten Dahl om, hvordan og hvorfor kultur og fællesskaber holder det enkelte menneske og samfundet sammen. Kunst og tro er med til at holde os levende. Så hvordan kan kunsten inspirere Helsingør Kommunes vision for år 2030 – med evigheden som klangbund?

 • Tryghed for alle – er tryghed en forudsætning for lykke og livskvalitet og hvad skal der til for at vi føler os trygge?
  Panelet drøfter med hinanden og publikum hvilken betydning tryghed har for livskvalitet, og hvad der skal til for at mennesker føler sig trygge. Hvordan kan fællesskaber og samvær bidrage til tryghed? Hvordan bor vi og hvordan er vi sammen i 2030, hvis tryghed for alle kendetegner Helsingør Kommune?