Natur, miljø og bæredygtig byudvikling

Hvordan sikrer vi, at udviklingen i kommunen sker på en grøn og bæredygtig måde?

Helsingør Kommune satser på befolkningstilvækst, samtidig med at vi videreudvikler os som en stærk oplevelseskommune. Men hvordan sikrer vi, at udviklingen i Helsingør Kommune sker på en grøn og bæredygtig måde? Hvordan inddrager vi borgere og virksomheder i byudviklingen, så vi samtidig støtter op om FN's verdensmål?

Spørgsmål til debatterne på Folkemødet den 23. februar:

  • Bæredygtig bosætningskommune i tråd med Verdensmålene:
    Hvordan skaber vi en bæredygtig udvikling af by og lokalsamfund? Og kan det gøre os til en mere attraktiv bosætningskommune? Hvordan kan vi bruge de 17 verdensmål som styringsredskab i udviklingen af kommunen?

  • Smart city som driver for kommunens udvikling:
    Smart city er mere end ladestandere og talende skraldespande. Smarte løsninger kan fremme den bæredygtige kommune. Men hvordan kommer vi skridtet videre med smart city i Helsingør Kommune, og hvordan kan kommunen benytte og fremme de smarte løsninger?

  • Grøn kommune – Natur og klima i fokus:
    Hvordan skal vi brande os på at være en grøn og smuk kommune og satse på de bedste klimaløsninger? Hvordan skaber vi en balance i brug og beskyttelse af natur og byrum, så vi sikrer en bæredygtig udvikling? Og hvordan får vi borgerne og virksomhederne med?

Vend tilbage til forsiden og giv os dine gode ideer