Natur, miljø og bæredygtig byudvikling

Hvordan sikrer vi, at udviklingen i kommunen sker på en grøn og bæredygtig måde?

Helsingør Kommune satser på befolkningstilvækst, samtidig med at vi videreudvikler os som en stærk oplevelseskommune. Men hvordan sikrer vi, at udviklingen i Helsingør Kommune sker på en grøn og bæredygtig måde? Hvordan inddrager vi borgere og virksomheder i byudviklingen, så vi samtidig støtter op om FN's verdensmål?

Spørgsmål til debatterne på Folkemødet den 23. februar:

  • Bæredygtig bosætningskommune i tråd med Verdensmålene:
    Hvordan skaber vi en bæredygtig udvikling af by og lokalsamfund? Og kan det gøre os til en mere attraktiv bosætningskommune? Hvordan kan vi bruge de 17 verdensmål som styringsredskab i udviklingen af kommunen?

  • Smart city som driver for kommunens udvikling:
    Smart city er mere end ladestandere og talende skraldespande. Smarte løsninger kan fremme den bæredygtige kommune. Men hvordan kommer vi skridtet videre med smart city i Helsingør Kommune, og hvordan kan kommunen benytte og fremme de smarte løsninger?

  • Grøn kommune – Natur og klima i fokus:
    Hvordan skal vi brande os på at være en grøn og smuk kommune og satse på de bedste klimaløsninger? Hvordan skaber vi en balance i brug og beskyttelse af natur og byrum, så vi sikrer en bæredygtig udvikling? Og hvordan får vi borgerne og virksomhederne med?