Ny teknologi

Fremtidens Helsingør Kommune i et teknologiperspektiv

Digitalisering og robotteknologi har de senere år fået stigende betydning – især inden for de store velfærdsområder. Hvad betyder teknologiudviklingen for fremtidens kommune og hvordan kan ny teknologi understøtte Vision 2030? Kom og hør Ida Krogh Sjöholm fra DareDisrupt fortælle om, hvad den teknologiske udvikling kommer til at betyde for Helsingør Kommune. Oplægget klæder os på til, at vi allerede i dag kan forholde os til de nye forudsætninger, teknologien muliggør i fremtiden - for derefter at kunne tage og skabe den (digitale) kommune, vi gerne vil have i fremtiden.

Spørgsmål på Plenumscenen til Folkemødet den 23. februar

  • Hvad betyder teknologiudviklingen for fremtidens kommune?
    Kommunerne står over for en række store udfordringer på velfærdsområderne. Velfærden skal udvikles og tilpasses borgernes skiftende præferencer og fortsatte krav om bedre velfærd for færre penge. Ny teknologi og digitalisering kan bidrage til kommunernes velfærdsudvikling og opgaveløsning. Men hvordan understøtter teknologi kommunens opgavevaretagelse i fremtiden?