Uddannelse

Hvad skal være til stede for at være en attraktiv uddannelsesby?

Uddannelse og uddannelsesmuligheder er vigtige for at tiltrække unge og familier og gøre livet godt for dem, der bor her. Vi har en læreruddannelse i Helsingør, men vi vil gerne have flere uddannelsesmuligheder. Hvis uddannelse skal være et bærende element i Vision 2030 – hvad karakteriserer så en fremtid, hvor uddannelse er centralt for Helsingør Kommune, og hvad er mulige veje derhen?

Spørgsmål til debatterne på folkemødet den 23. februar:

  • Fremtidens kompetencer:
    Hvilke kompetencer har de unge brug for, når de skal matche nye jobtyper, som vi endnu ikke kender - såsom robotteknologi og et omskifteligt arbejdsmarked? Hvordan kan Helsingør Kommune medvirke til at skabe de bedst mulige uddannelsestilbud til at ruste de unge til fremtiden?

  • Spirende ungdoms-/uddannelsesmiljø:
    Hvad karakteriser et uddannelsesmiljø, hvor unge undervises og inspireres på nye måder? Hvordan inddrages arbejdsgiverne i undervisningen, og hvordan kan de studerende selv bidrage til udviklingen?